سعدی - گلستان - باب اول در سیرت پادشاهان - حکایت شماره ۴۱

اسکندر رومی را پرسیدند: دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین(=گنج ها) و عمر و ملک و لشکر بیش از این بوده است ایشان را چنین فتحی میسر نشده. گفتا به عَون(=یاری)  خدای عزوجل، هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نکویی نبردم.  بزرگش نخوانند اهل خرد 
که نام بزرگان به زشتی برد
سعدی - گلستان - باب اول در سیرت پادشاهان - حکایت شماره ۴۱
/ 0 نظر / 8 بازدید