سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۲۲

عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی (=ختم قرآن) در نماز بکردی. صاحب دلی شنید و گفت: اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار ازین فاضل تر بودی.
اندرون از طعام خالی دار
تا درو نور معرفت بینی
تهی از حکمتی به علت آن
 که پری از طعام تا بینی
سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۲۲ 
/ 0 نظر / 11 بازدید