سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۱۵

پادشاهی پارسایی را دید گفت هیچت از ما یاد آید؟
 گفت: بلی ، وقتی که خدا را فراموش می کنم.
هر سو دود آن کس ز برِ خویش براند
 وآن را که بخواند بدرِ کس ندواند
 سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۱۵ 
 
/ 0 نظر / 8 بازدید