درباره ی کتاب شب زنده داری فینگن ها

شب‌زنده‌داری فینگن‌ها: 
رمانی است نوشته نویسنده ایرلندی معروف ، جیمز جویس است که به خاطر سبک  خاص آن مشهور است و به خاطر کلمات و واژه ها و ساخت زبانی بسیار سنگینش به عنوان یکی از دشوارترین آثار داستانی ادبیات انگلیسی شناخته می‌شود.
بر اساس کتب تاریخ ادبیاتی، جیمز جویس پس از اتمام رمان اولیس دست به کار نوشتن این کتاب یعنی شب‌زنده‌داری فینگن‌ها می شود. جیمز جویس این  کتاب را به مدت هفده سال نوشت و دلیل آن علاوه بر خاص بودن و سخت بودنش، بیماری دخترش لوسیا بود که همواره او را بسیار دوست می داشت. 
جیمز جویس ایرلندی، کتاب شب‌زنده‌داری فینگن‌ها را در پاریس به پایان بُرد و در سال ۱۹۳۹، دو سال پیش از مرگش، منتشر کرد و این رمان آخرین اثر او است. در لیست اطلاعات این کتاب آمده است که جویس به منظور حفظ حق تالیف خود بخشی از شب زنده‌داری فینگن‌ها را در نیویورک منتشر کرد. هرچند این کتاب ترجمه خوبی ندارد اما نام این کتاب یعنی شب‌زنده‌داری فینگن‌ها  در فارسی به عنوان شب عزای فینگن‌ها و شب‌بیداری فینگن‌ها هم نوشته‌اند.این کتاب برای عزیزانی که میخواهند سطح زبان انگلیسی خىد را محک بزنند بسیار مفید و قانع کننده است!!! درون مایه این کتاب، شب‌زنده‌داری فینگن‌ها داستان زندگی خانواده‌ای ایرلندی از شب تا صبح است. نثر این رمان آن چنان پیچیده و سخت است که  واژه‌سازی‌های مختلطی که نویسنده از عمد به کار برده است، خواننده را گیج و مبهوت می کند و او را از متن خسته و دور می کند. 
این کتاب را به دلیل پیچیدگی بسیارش به نام کتاب غیر قابل ترجمه نام برده اند. 
/ 0 نظر / 10 بازدید