سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۳۵

یکی را از علمای راسخ (=استوار) پرسیدند: چه گویی در نان(=مجاز از مال)  وقف؟ گفت: اگر نان از بهر جمعیت خاطر میستاند، حلالست و اگر جمع از بهر نان می نشیند حرام 
نان از برای کنج عبادت گرفته اند
صاحبدلان نه کنج عبادت برای نان 
سعدی - گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان - حکایت شماره ۳۵
/ 0 نظر / 10 بازدید